انتشار پایگاه جامع مستندات اقتصاد دوران کرونا

انتشار پایگاه جامع مستندات اقتصاد دوران کرونا


فعالان اقتصادی و دیگر علاقمندان به موضوعات اقتصادی دوران کرونا می توانند با مراجعه به وب سایت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، از آخرین بخشنامه ها،
دستورالعمل ها، پژوهش ها، مکاتبات و همچنین پروتکل های بهداشتی واحدهای صنعتی مطلع شوند . دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اقدام به جمع آوری و ساماندهی منابع و مستندات مهم و معتبر در ارتباط با جنبه های اقتصادی شیوع ویروس کرونا از
اسفند 8931 و انتشار آن نموده است . هم اکنون این منابع شامل بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی مرتبط، پژوهش ها و گزارش ها، مکاتبات رسمی صورت پذیرفته و همچنین توصیه ها و پروتکل های
بهداشتی معتبر،در بخش اقتصاد دوران کرونا در وب سایت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی منتشر شده است.
فعالان اقتصادی، پژوهشگران، سیاست گذاران و تمامی علاقمندان می توانند با مراجعه به این بخش در وب سایت شورای گفتگو، به آخرین منابع به روز و معتبر کشور با
موضوع “اقتصاد دوران کرونا” دسترسی داشته باشند
مچنین تمامی دستگاه های اجرایی کشور، دانشگاه ها و پژوهشگران، و سایر مراجع مرتبط می توانند مستندات و گزارش های تولید شده خود را به آدرس info@ppdc.ir
ارسال نمایند تا در پایگاه جامع مستندات اقتصاد دوران کرونا در وب سایت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.
برای ورود به صفحه “اقتصاد دوران کرونا” روی لینک مقابل کلیک کنید : اقتصاد دوران کرونا
.