اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری را که  در تاریخ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ مطابق با دوم فوریه در  سالن همایش های مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی  برگزار خواهد شد
انجمن تحقیقات بازاریابی ایران، به عنوان حامی علمی و معنوی از شما برای شرکت در این رویداد دعوت می نماید.

وب سایت کنفرانس
www.mdmconf.com

شماره تماس دبیرخانه
۰۲۱۶۵۲۷۵۸۶۸
۰۲۱۶۵۲۷۵۸۶۹

photo

0