تسلیت


جناب آقای ملک زاده
در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری عظیم میخواهد.
برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای آن عزیز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم.

 

انجمن تحقیقات بازاریابی ایران