تمدید اعتبار عضویت هیات مدیره و بازرسان کلیه تشکل های کارگری و کارفرمایی

تمدید اعتبار عضویت هیات مدیره و بازرسان کلیه تشکل های کارگری و کارفرمایی


با توجه به تدوام شرایط موجود ، جناب آقای فرزاد یوسفی، مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی طی ارسال نامه ای اعتبار هیات مدیره و بازرسان کلیه تشکل های کارگری و کارفرمایی را تا 31 شهریور 1400 تمدید نمودند.

جهت اطلاع از متن کامل نامه لطفاً اینجا کلیک نمائید.