تمدید اعتبار فعالیت تشکل های کارگری و کارفرمایی


احتراماً ، پیرو نامه شماره 81939 مورخ 99/5/12 و با توجه به اوج گیری مجدد و شیوع پیک جدید بیماری کرونا و قرار گرفتن اکثر استان های کشور در وضعیت قرمز و همچنین تصمیمات جدید ستاد مدیریت مبارزه با کرونا درخصوص آخرین وضعیت و شرایط از سرگیری برگزاری مجامع عمومی تشکل های کارگری و کارفرمایی به اطلاع می رساند: با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت ( موضوع نامه شماره 127520 مورخ 99/7/11 ) ؛ اعتبار فعالیت تشکل های کارگری و کارفرمایی که در طی چند ماه اخیر- که از زمان شیوع ویروس کرونا فاقد اعتبار شده اند- تا پایان آذر ماه سال جاری تمدید می گردد،بنابراین اعضای هیات مدیره و بازرسان تشکل های کارگری و کارفرمایی سراسر کشور می توانند تا پایان آذر ماه سال جاری به فعالیت های خود ادامه دهند. ضمناً در برخی استان ها که دارای شرایط متفاوتی از جهت شیوع ویروس کرونا هستند و بنا به تشخیص کمیه استانی مبارزه با کرونا،امکان برگزاری مجمع عمومی یا گردهمایی وجود دارد؛تشکل های کارگری و کارفرمایی می توانند بر اساس تقاضای ارکان واجد صلاحیت خود، نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام نمایند. اما عدم حصول حدنصاب یا عدم برگزاری مجمع عمومی تا پایان آذر ماه سال جاری تاثیری بر شمول این معافیت و عدم ممنوعیت تشکل های فاقد اعتبار شده در این مدت نداشته و تشکل های مذکور مجاز به فعالیت خواهند بود. جهت مشاهده تصویر نامه کلیلک کنید