خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی

خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی


 

 باسلام

احتراماً با عنایت به سیاست جاری سازمان مبنی بر گسترش حوزه خدمات الکترونیکی و خدمت رسانی مناسب تر به مخاطبین سازمان، راهکارهای اجرایی این طرح این در دستور کار سازمان قرار گرفته و در این راستا با ارائه خدمات غیرحضوری (خصوصاً در این برهه از زمان جهت مقابله با بیماری کرونا) شرایط به گونه ای فراهم گردیده است که ترددها و حضور در مراکز اجرایی سازمان کاهش یابد. لطفاً جهت اطلاع ازجزئیات مربوط به خدمات غیرحضوری سازمان،اینجا کلیک نمایید