ساخت شهرها و سکونتگاه های انسانی فراگیر،ایمن،انعطاف پذیر و پایدار


شرکتTOPLANS به مناسبت هفته بین المللی تحقیقات بازار ویدیویی را با موضوع” ساخت شهرها و سکونتگاه های انسانی فراگیر،ایمن،انعطاف پذیر و پایدار ” منتشر کرد در این ویدیو آقای مهدی نجاری مدیر عامل و موسس شرکتTOPLANS با آقای مجتبی نقی زاده منجیلی مدیر عامل و موسس استودیو EV DESIGN ، پیرامون موضوع مورد نظر به گفتگو نشستند.برای دیدن ویدیو این نشست روی لینک کلیک نمائید.

https://drive.google.com/file/d/1CzE7LpINKjk6Y2hHUzL1GvSV1nK1C5gK/view