نامه دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران جناب آقای حمیدرضاسیفی


جهت اطلاع از متن نامه دبیرکل انجمن به کلیه اعضاء کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران ، کانون های استانی،کانون های سراسری،انجمن های سراسری با موضوع”ارائه نظرات و پیشنهادات فنی و حقوقی و تخصصی پیرامون قوانین و مقررات جاری در خصوص کسب و کار و تولید و اشتغال” لطفاً اینجا کلیک نمائید