نشست تخصصی درخصوص تست ایده


انجمن تحقیقات بازاریابی ایران به منظور پیشبرد فعالیت‌های علمی خود و همکفری بیشتر با اعضای تشکیل دهنده‌اش جلسات بینشی را برگزار می‌کند. چندی‌ پیش اولین جلسه این انجمن برگزار و با استقبال اعضای فعال آن مواجه شد. در نخستین جلسه انجمن تحقیقات بازاریابی؛ مدل ” آزمایشگاه مفهوم” تشریح شد.

پریسا پروشانی مدیرعامل شرکت تحقیقاتی بازارنگر و رئیس انجمن تحقیقات بازاریابی ایران و نماینده‌ی ESOMAR در ایران به عنوان نخستین برگزار کننده‌ی جلسه بینش انجمن تحقیقات بازاریابی درباره این جلسات عنوان کرد: اعضای انجمن تحقیقات بازاریابی در جلسات متعدد به این نتیجه رسیدند که باید ارتباطات و فعالیت‌های خود را حداقل برای اعضا گسترش دهند تا با هم افزایی و تعاملات بیشتر کیفیت تحقیقات بازاریابی را در ایران افزایش دهند. بنابراین در ادامه فعالیت این انجمن جلسات متعددی برگزار خواهد شد. جلساتی که جنبه آموزشی نداشته و فقط اعضا دانش خود را جهت همفکری و تعامل با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند. در این جلسات، اعضای شرکت کننده از طریق پرسش و پاسخ نظرات خود را به ارائه دهندگان برای بهبود عملکردشان عنوان خواهند کرد.

اولین جلسه بینش با موضوع تست ایده روز پنجشنبه مورخ 97/3/31 ساعت 10 صبح با هدایت سرکار خانم پریسا پروشانی برگزار شد. گزارش این نشت در بخش اخبار سایت آمده است.

بینش