کارگاه یک روزه


برنامه ریزی و هدفگذاری برای برند و تدوین استراتژی کوتاه مدت برند سازی

برگزار کارگاه یک روزه ویژه مدیران تحقیقات بازار(مدیران برند) مدیران بازاریابی، توسط آقایان: رضا نویدی نکو مدیرعامل آژانس تحلیل بازار nexlooks و سجاد نوریزاد هم بنیانگذار آژانس تحلیل بازار nexlooks ، مورخ جمعه 27/3/1401 از ساعت:11 صبح تا 18.

لطفاً جهت ثبت نام با شماره تماس 88078947-021 تماس حاصل فرمایید.