کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری

کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری

انجمن به عنوان حامی علمی و معنوی قصد دارد  کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری را که  در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۵ مطابق با ۲۸ ژانویه ۲۰۱۶ در  کشور سوئد، شهر استکهلم برگزار خواهد شد را از طریق وب سایت و ایمیل اطلاع رسانی نماید

وب سایت کنفرانس
www.hmeaconf.com
شماره تماس دبیرخانه
۰۲۱۸۸۸۲۲۴۳۴

photo

0