Daily Archives: 18/08/2019

  • معرفی کتاب " بازاریابی عصر چهارم"

    معرفی کتاب ” بازاریابی عصر چهارم”

        گذار از بازاریابی سنتی به بازاریابی دیجیتال و نوین نیازمند شناخت و درک واقعیت ها، ایده ها و پدیده های نوین و سازگاری و پویایی است. عصر چهارم کتابی است آموزنده برای افزایش بهره وری بازاریابی در بازارهای رقابتی آینده. این کتاب معرف راهبردها، راهکارها، توصیه ها و هشدارهایی ارزشمند ...

    ادامه مطلب ...