اعضای هیات مدیره و بازرسان

هیئت مدیره

سید حسن افتخاریان،رئیس هیئت مدیره، شرکت مهندسی شبکه پژوهش بهنگام

پریسا پروشانی دبیر هیئت مدیره، شرکت بازارنگر

پیروز ملک زاده ، نایب رئیس هیئت مدیره،شرکت مشاوره نوآوران داتیک

غلامرضا طلوع حیات آذر، خزانه دار هیئت مدیره، شرکت دیدگاه پردازان فردانگر

ناصر پاشاپور نیکو، منشی هیئت مدیره، شرکت پژوهش بازار و رسانه امروز

علیرضا حاتمی فر، عضو علی البدل هیئت مدیره، شرکت دال بازار پیروز

بازرسان

فاطمه عجمی، بازرس، شرکت هیوا طرح

روزبه قنبری، بازرس، شرکت تصویر آینده

عبدالکریم جلالی، بازرس علی البدل، شرکت نمانگر