انجمن در یک نگاه

انجمن در یک نگاه

انجمن تحقیقات بازاریابی ایران در سال ۱۳۸۴ و به منظور دستیابی به اهداف ذیل تاسیس گردید :

اهداف تشکیل انجمن صنفی شرکتهای تحقیقات بازاریابی ایران

√ توسعه پژوهش‌های بازاریابی، اجتماعی و نظرسنجی در کشور به نحوی که این پژوهش‌ها و مشاوره‌های مبتنی بر آن بتواند به عنوان یکی از عوامل اصلی در تصمیمات مؤثر مدیریتی در بخش‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی اعم از دولتی و خصوصی، انتفاعی و غیر انتفاعی و همچنین حمایت از مصرف کنندگان در نظر گرفته شود.

√ فراهم آوردن بستر مشارکت همه جانبه تمامی شرکت ها، مؤسسات، پژوهشگران، اساتید و دست‌اندرکاران صلاحیتدار در حرفه تحقیقات بازاریابی اجتماعی و نظرسنجی در تعیین سرنوشت حرفه خود.

√ حضور فعال به عنوان یک مرجع تخصصی و ذیصلاح در مسائل حقوقی و حرفه‌ای مربوط به تحقیقات بازاریابی در داخل و خارج از کشور.

√ فراهم نمودن موجبات بهبود کیفیت و بالا بردن میزان بهره‌وری حرفه و دفاع از حقوق اعضا در کلیه مراحل و مجامع.