گزارش نشست تخصصی تست ایده

تشریح مدل آزمایشگاه مفهوم در نشست تخصصی تست ایده در نخستین جلسه بینش؛ پریسا پروشانی به همراه محمد اوتادی مدیر بخش تحقیقات کیفی شرکت بازارنگر به بررسی یکی از آخرین روش‌های بکار رفته در تحقیقات کیفی که مدل آن در این شرکت با عنوان “آزمایشگاه مفهوم” طرح ریزی شده و نمونه‌ای از تبلیغاتی که در …

گزارش نشست تخصصی تست ایده Read More »