اولین کنفرانس بین‌المللی بازاریابی در صنایع دانش بنیان

توسط انجمن تحقیقات بازاریابی ایران و با همکاری انجمن تحقیقات بازاریابی اروپا ESOMAR ، معاونت علمی فن آوری ریاست جمهوری و مرکز همکاری های فن آوری و نوآوری ریاست جمهوری در 20 تیر ماه سال 1395 برگزار شد. مهمترین هدف برگزاری این کنفرانس معرفی پژوهش بازار به عنوان ابزاری قدرتمند برای تصمیم سازی مدیران، بررسی …

اولین کنفرانس بین‌المللی بازاریابی در صنایع دانش بنیان Read More »