اعضای افتخاری انجمن

ملکمی 2

سارا ملکمی

دکتری مدیریت بازاریابی

حسین وظیفه دوست

دکتری مدیریت بازرگانی

گلچین فر

شادی گلچین فر

دکتری مدیریت رسانه

سارا حمیدی

دکتری بازرگانی

امیر بختیاری

کارشناس ارشد مدیریت

توسلیان

مونا توسلیان

کارشناس ارشد MBA

کاشانی نیک

احسان کاشانی نیک

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

منیژه نسب

منیژه حقیقی نسب

دکترای مدیریت با گرایش بازاریابی بین الملل

اسکرول به بالا