سید حسن افتخاریان

رئیس هیئت مدیره

شرکت مهندسی شبکه پژوهش بهنگام

پیروز ملک زاده

نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت مشاوره نوآوران داتیک

پریسا پروشانی

دبیر و عضو هیئت مدیره

شرکت بازارنگر

سید حسن افتخاریان

رئیس هیئت مدیره

شرکت مهندسی شبکه پژوهش بهنگام

پیروز ملک زاده

نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت مشاوره نوآوران داتیک

پریسا پروشانی

دبیر و عضو هیئت مدیره

شرکت بازارنگر

سوده حبیبی

خزانه دار و عضو هیئت مدیره

شرکت رهنمایان و ایده‌پردازان یکتای زندگی

کامیار امامی

عضو هیئت مدیره

شرکت پژوهش بازار رسانه امروز

روزبه قنبری

بازرس

شرکت تصویر آینده

علیرضا حاتمی فر

عضو علی البدل هیئت مدیره

شرکت دال بازار پیروز

هادی ورقائی

عضو علی البدل هیئت مدیره

شرکت کالا کاوش کالار

فاطمه عجمی

بازرس علی البدل

شرکت هیوا طرح

سوده حبیبی

خزانه دار و عضو هیئت مدیره

شرکت رهنمایان و ایده پردازان یکتای زندگی

کامیار امامی

عضو هیئت مدیره

شرکت پژوهش بازار رسانه امروز

روزبه قنبری

بازرس

شرکت تصویر آینده 

علیرضا حاتمی فر

عضو علی البدل هیئت مدیره

شرکت دال بازار پیروز

هادی ورقائی

عضو علی البدل هیئت مدیره

شرکت کالا کاوش کالار

فاطمه عجمی

بازرس علی البدل

شرکت هیوا طرح

اسکرول به بالا