خدمات انجمن

• برگزاری کنفرانس، همایش و سمینار

• برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت

• برگزاری نشست‌های تخصصی و هم‌اندیشی صنفی

• برقراری ارتباط بین شرکت‌های تحقیقات بازاریابی و سایربنگاه‌های اقتصادی

• تدوین روش‌های استاندارد تحقیقات بازاریابی

• ارتقاء سطح علمی و تخصصی فعالین حوزه تحقیقات بازاریابی

• شرایط ویژه برای شرکت در دور‌ه‌های آموزشی، کارگاه‌ها، کنفرانس‌ها و همایش‌های انجمن

• امکان ارائه بیمه تکمیلی برای پرسنل شرکت‌های تحقیقات بازاریابی

• حمايت و دفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارائه پيشنهاد، مشاوره حقوقی و جلب پشتيباني مراجع و سازمان‌هاي دولتي و ملي نسبت به هدف‌هاي انجمن.

• امکان دریافت مقالات آموزشی و دسترسی به موارد مطالعاتی اعضا در کنفرانس‌ها، همایش‌ها و میزگردهای انجمن

• معرفی اعضای حقوقی، برنامه‌ها و فعالیت‌های شرکت در سایت انجمن

• امکان استفاده از لوگوی انجمن در سایت شرکت پس از احراز صلاحیت

• برخورداری از شرایط ویژه جهت غرفه در نمایشگاه‌های مرتبط با کنفرانس‌ها، سمینارها و همایش‌های انجمن

فرم عضویت انجمن

جهت عضویت در انجمن تحقیقات بازاریابی ایران لطفا فرم زیر را پر کنید و به ایمیل info@imra.ir ارسال نمایید. 

اسکرول به بالا