بدینوسیله از اعضای محترم انجمن تحقیقات بازاریابی ایران دعوت می‌شود که با توجه به نامه ایزومار مشارکت خود در برنامه بزرگداشت روز جهانی تحقیقات بازاریابی را برای چهارمین سال پیاپی اعلام نمایند. 

اسکرول به بالا