آیین نامه بین المللی ایزومار؛ تحقیقات بازار، نظرسنجی و تحلیل داده

اولین آیین نامه کاربردی تحقیقات اجتماعی و بازار­یابی در سال 1948 توسط ایزومار (ESOMAR) منتشر شد و در سال های بعد، چندین نهاد ملی، آیین نامه های خود را منتشر نمودند. در سال 1976 ایزومار و اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) توافق کردندکه مطلوب تر است یک آیین نامه واحد داشته باشند که در سال بعد یعنی سال 1977منتشر شد. این آیین نامه در سال های 1986،1994و نیز اخیراً در سال 2007 به روز رسانی شد و بیش از 60 انجمن در بیش از 50 کشور آن را پذیرفته و یا تأیید نموده اند.

هدف از طراحی این آیین نامه این است که افرادی که در زمینه بازار، افکار، تحقیقات اجتماعی و تحلیل داده فعالیت دارند، یک چارچوب جامع خود تنظیمی داشته باشند. این آیین نامه استانداردهای ضروری اخلاقی و حرفه ای را تعیین می کندکه برای حفظ اعتماد عمومی در تحقیقات طراحی شده است، در حالی که همچنان مستلزم رعایت دقیق قوانین و مقررات منطقه ای، ملی و محلی و نیز آیین نامه های مربوط به صنعت / حرفه ای است که ممکن است استانداردهای بالاتری را نیز وضع کند. این آیین نامه تضمین می کند که محققان و تحلیل گرانی که با منابع داده های سنتی و جدید کار می کنند، مسئولیت های اخلاقی، حرفه ای و قانونی خود را نسبت به افرادی که داده های آنها (منظور پاسخگویان است) در تحقیقات استفاده می شود و نیز کارفرمایان و سازمان هایی که به آنها خدمت رسانی می کنند، را رعایت نمایند.

همچنین هدف از آن حفظ حقوق پژوهشگران در جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات بر اساس ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد است. این آیین نامه در تمام تحقیقات در سراسر جهان به کار گرفته می شود. پذیرش و رعایت این آیین نامه برای اعضای ESOMAR و اعضای انجمن های پژوهشی دیگر که آن را پذیرفته اند، الزامی است.

می توانید آخرین ویرایش این آیین نامه را که به فارسی ترجمه شده است از اینجا دریافت نمایید.  برای دریافت نسخه انگلیسی اینجا را کلیک کنید.

آیین نامه بین المللی ایزومار؛ تحقیقات بازار، نظرسنجی و تحلیل داده بیشتر بخوانید »