آینده‌ی صنعت تحقیقات بازار

Research Live یک منبع خبری است برای محققان بازار و اجتماعی، تحلیلگران و متخصصانِ بینشِ مصرف ­کننده که آخرین روند و تکنیک­ ها را از اقتصاد رفتاری تا تجزیه و تحلیل داده ­های بزرگ پوشش می دهد. در این مطلب، گزیده­ ای از یک مقاله از گزارش صنعت 2018 منتشر شده در این سایت که …

آینده‌ی صنعت تحقیقات بازار Read More »