دوره داده کاوی (Data mining)

دوره داده کاوی (Data mining)


 

 

مباحث آکادمیک با نگاهی عملیاتی به همراه آمموزش نرم افزار Modeler16 ساعت در 4 جلسه

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 02188651824 تماس حاصل فرمایید.