نشست مشترک مابین اعضاء هیئت مدیره انجمن و برخی از اعضاء هیئت علمی مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران


چهارشنبه مورخ 97/10/19 جلسه ای مشترک با حضور برخی از اعضاء هیات علمی گرو ه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و اعضاء انجمن تحقیقات بازاریابی ایران با هدف همکاری و مشارکت در حوزه های تحقیقاتی، استفاده از ظرفیتهای آزمایشگاه کسب و کار ، هدفمندسازی پایان نامه های دانشجویی، شناسایی دانشجویان علاقمند در حوزه تحقیقات بازار و کسب و کار و معرفی آنها به شرکتها و … با میزبانی دفتر ارتباط با صنعت زیر مجموعه معاونت پژوهشی برگزار شد.