اعضای اصلی و میهمان

اعضای اصلی

هر شرکت یا مؤسسه ای است که اصول اساسنامه و مفاد آیین نامه ها، نظام نامه ها، دستورالعمل ها، مقررات و ضوابط و شئون حرفه ای انجمن را پذیرفته، شرایط عضویت مندرج در این تبصره را دارا بوده و احراز شرایط آن به تأیید هیئت¬ مدیره برسد.

شرایط عضویت برای عضو اصلی عبارتست از:

o ذکر انجام پژوهش بازاریابی، تحقیق بازار، مطالعات بازاریابی و ….. به عنوان فعالیت اصلی در اساسنامه شرکت یا مؤسسه و یا انجام آن به عنوان یکی از فعالیت های اصلی مؤسسه یا شرکت.

o معرفی ۱ نفر از اعضای اصلی انجمن به عنوان معرف یا ارائه سه فقره گواهی انجام پروژه تحقیقات بازاریابی از کارفرمایان.

o هر عضو اصلی می¬بایست نماینده خود را جهت مشارکت در فعالیت¬های انجمن رسماً معرفی نماید. ( بدیهی است نماینده باید شرایط عمومی عضویت را دارا باشد).

o ورودیه برای اعضای اصلی ۵,۰۰۰,۰۰۰(پنج میلیون) ریال و حق عضویت سالیانه برای اعضای اصلی برابر با ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) ریال است.

اعضای میهمان

حقیقی

عضو میهمان حقیقی، هر فرد حقیقی است که در زمینه تحقیقات بازاریابی مشغول به فعالیت بوده، شرایط عضویت مندرج در این تبصره را دارا بوده و احراز شرایط آن به تأیید هیئت مدیره برسد. ورودیه برای اعضای میهمان رایگان است.

شرایط عضو میهمان حقیقی عبارتست از:

o انجام فعالیت مستمر در زمینه تحقیقات بازاریابی.

o حق عضویت سالانه برای اعضای میهمان حقیقی برابر با ۳,۰۰۰,۰۰۰ (سه میلیون) ریال تعیین گردیده است.

o حق عضویت سالیانه دانشجویان به عنوان اعضای میهمان حقیقی ۱,۵۰۰,۰۰۰(یک میلیون و پانصد هزار) ریال می باشد

حقوقی

عضو میهمان حقوقی، هر شرکت، سازمان یا مؤسسه¬ای است که زمینه اصلی فعالیت آن عرصه دیگری به جز تحقیقات بازاریابی است، اما دارای فعالیت در حوزه تحقیقات بازاریابی نیز بوده، شرایط عضویت مندرج در این تبصره را دارا بوده و احراز شرایط آن به تأیید هیئت مدیره برسد. ورودیه برای اعضای میهمان رایگان است.

شرایط عضو میهمان حقوقی عبارتست از:

o انجام فعالیت تحقیقات بازاریابی بعنوان یکی از فعالیت های شرکت، سازمان یا مؤسسه.

o هر عضو میهمان می بایست نماینده خود را جهت مشارکت در فعالیت های انجمن رسماً معرفی نماید. ( بدیهی است نماینده باید شرایط عمومی عضویت را دارا باشد).

o عضو میهمان حقوقی می تواند در مجمع و سایر فعالیت های انجمن، بدون داشتن حق رأی مشارکت نماید.

o حق عضویت سالیانه برای اعضای میهمان حقوقی برابر با ۷,۰۰۰,۰۰۰(هفت میلیون) ریال است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا