جناب آقای دکتر تصدیقی


با سلام؛

 

احتراماً می توانید کارت و گواهینامه عضویت آقای دکتر تصدیقی را از لینک زیر دانلود فرمایید.

 

با سپاس

 

کارت عضویت فارسی

کارت عضویت انگلیسی

گواهینامه عضویت