سمینار آموزشی توسعه عضویت تعامل و چانه زنی در تشکل ها


لطفا علاقمندان به شرکت در این سمینار تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 19 بهمن ماه با شماره تلفن 85732511 تماس حاصل فرمایند.

همچنین به اطلاع می رساند شرکت در این سمینار رایگان می باشد.