رویدادهای مهم انجمن

رویدادها

حوزه سلامت

شرکت ریوایز و بازرنگر به مناسبت هفته بزرگداشت بین المللی تحقیقات بازاریابی، ویدیویی را با موضوع ” حوزه سلامت “منتشر کرد. در این ویدیو خانم

ادامه مطلب »
رویدادها

حوزه سلامت

شرکت ریوایز و بازرنگر به مناسبت هفته بزرگداشت بین المللی تحقیقات بازاریابی، ویدیویی را با موضوع “حوزه سلامت “منتشر کرد. در این ویدیو خانم سوده

ادامه مطلب »
رویدادها

جنسیت و فضای شهری

شرکت ریوایز و بازرنگر به مناسبت هفته بزرگداشت بین المللی تحقیقات بازاریابی، ویدیویی را با موضوع ” جنسیت و فضای شهری “منتشر کرد. در این

ادامه مطلب »
رویدادها

تولید و مصرف مسئولانه

شرکت ریوایز و بازرنگر به مناسبت هفته بزرگداشت بین المللی تحقیقات بازاریابی، ویدیویی را با موضوع ” تولید و مصرف مسئولانه “منتشر کرد. در این

ادامه مطلب »
رویدادها

حوزه سلامت

شرکت ریوایز و بازرنگر به مناسبت هفته بزرگداشت بین المللی تحقیقات بازاریابی، ویدیویی را با موضوع ” حوزه سلامت “منتشر کرد. در این ویدیو خانم

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا