لوگو بازارنگر-1

شرکت بازارنگر

مدیرعامل: پریسا پروشانی

مهندسی شبکه پژوهش بهنگام

رئیس هیئت مدیره: حسن افتخاریان

پژوهشگران بین‌المللی آگاه

مدیرعامل: محسن نصیری

بهینه کاوان کیفیت

مدیرعامل: بابک اسماعیلیان

هیوا طرح

هیوا طرح

مدیرعامل: فاطمه عجمی

راهبردهای پیشتاز نام و نمای هزارویک

راهبردهای پیشتاز نام و نمای هزار و یک

مدیرعامل: بابک کاظمی بجستانی

شرکت پژوهش بازار رسانه امروز

پژوهش بازار رسانه امروز

مدیرعامل: کامیار امامی

توسعه بازار سام

مدیرعامل: مجید عقلایی

بازار پژوهان نگاره

بازار پژوهان نگاره

نایب رئیس هیئت مدیره: رویا حاجی ایمان خان

راه یاب نوین گلسا

راه‌یاب نوین گلسا

مدیرعامل: شیوا فردوس‌فر

آوین افراز

آوین افراز

مدیرعامل: سید علی اعتدالی

مشاوره نوآوران داتیک

مشاوره نوآوران داتیک

رئیس هیئت مدیره: پیروز ملک زاده

تفکر مهندسان بازار آینده

تفکر مهندسان بازار آینده

مدیرعامل: پیروز درگی

نمانگر

نمانگر

مدیرعامل: عبدالکریم جلالی

دال بازار پیروز

مدیر عامل: علیرضا حاتمی‌ فر

تصویر آینده

تصویر آینده

مدیرعامل: روزبه قنبری

IMRC

دیدگاه

رئیس هیئت مدیره: غلامرضا طلوع حیات آذر

رهیافت بازار خاورمیانه

رهیافت بازار خاورمیانه

زهرا رضیعی

آیینه آفتاب کیش

آیینه آفتاب کیش

مدیرعامل: رضا حداد

اسکرول به بالا