• چرا تحقیقات بازار برای هوش رقابتی ضروری است

  چرا تحقیقات بازار برای هوش رقابتی ضروری است

  چرا تحقیقات بازار برای هوش رقابتی ضروری است؟ با توجه به اینکه هوش رقابتی، یک بخش اساسی از معماری کلی تجزیه و تحلیل رقابتی است، اما متاسفانه اغلب نادیده گرفته می شود. هوش رقابتی، فراتر از یک آنالیز ساده و سطحی (SWOT) و بررسی اجمالی بازار بوده و نه تنها آنچه رقبای فعلی و آینده […]
 • نامه ارسال شده از سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ 1398/10/28

  نامه ارسال شده از سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ 1398/10/28

 • نامه ارسال شده از سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ 1398/10/21

  نامه ارسال شده از سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ 1398/10/21

 • نامه ارسال شده از سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ 1398/10/19

  نامه ارسال شده از سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ 1398/10/19

 • نامه آقای دکتر افتخاریان در پاسخ به نامه های ارسال شده از سازمان توسعه تجارت ایران

  نامه آقای دکتر افتخاریان در پاسخ به نامه های ارسال شده از سازمان توسعه تجارت ایران

           
 • گزارش جهانی تحقیقات بازاریابی ، صنعت جهانی تحقیقات وداده را 80 میلیارد دلار ارزش گذاری می کند

  گزارش جهانی تحقیقات بازاریابی ، صنعت جهانی تحقیقات وداده را 80 میلیارد دلار ارزش گذاری می کند

  آمستردام 9 سپتامبر 2019 : گزارش سالانه ایزومار در مورد صنعت جهانی تحقیقات بازاریابی نشان می دهد که حوزه تحقیقات بازار در سال 2018 تا حدودی نسبت به سال 2017 رشد نشان می دهد و در حال حاضر بیش از 47 میلیارد دلار آمریکا ارزش گذاری می شود (درسال 2017، 46 میلیارد دلار بوده است). […]

چرا تحقیقات بازار برای هوش رقابتی ضروری است